Disclaimer

Op deze pagina lees je de disclaimer van DocDigi.nl en maken wij inzichtelijk onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden gedeeld volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DocDigi.nl is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DocDigi.nl.

 

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of tikfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met DocDigi.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

 

DocDigi.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Als ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist is, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DocDigi.nl is niet aansprakelijk voor enige informatie die op websites staat waar wij via hyperlinks naar verwijzen.

 

 

Wijzigingen

De meest recente disclaimer van DocDigi.nl staat altijd op deze pagina.

© 2024 DocDigi.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.