Release 20

Release 20

Het is zover! Een gloednieuwe update met een hele reeks aan fantastische updates binnen onze adviessoftware. Deze verbeteringen boeken onze gebruikers nóg meer tijdswinst en – ook niet geheel onbelangrijk – nóg meer gemoedsrust. De livegang van release 20 staat gepland voor uiterlijk de laatste week van augustus.

 • Het samenstellen van de hypotheek. Bij het samenstellen van de hypotheek wordt rekening gehouden met het hypotheekverleden. Fiscaal meer aflossingsvrij zou mogen dan volgens de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker mogelijk is. Voorheen werd hierbij niet gekeken naar het bedrag dat maximaal aflossingsvrij kan worden verstrekt op basis van de voorwaarden van de geldverstrekker. Dit is nu aangepast, waardoor bij het samenstellen van de hypotheek rekening wordt gehouden met de marktwaarde (na verbouwing) om te bepalen wat maximaal aflossingsvrij kan worden verstrekt.
 • Uitbreiding inkomensbronnen. De inkomensbronnen zijn uitgebreid met zelfstandig inkomen (dga) en huurinkomsten in box 3. Bij dit laatste kan ook worden aangeven of deze huurinkomsten (of een deel ervan) meegenomen mogen worden in de berekening van de LTI.
 • Vaste kosten in rapportage. De manier waarop de vaste kosten (levensonderhoud) is bepaald, komt nu terug in het rapport en/of de bijlage. Deze berekening was wel opgenomen in DocDigi, maar kwam nog niet terug in de rapportage.
 • Afkoop vermogensopbouwproducten. Afkoop van vermogensopbouwproducten was al mogelijk bij oversluiten, verhogen en relatiebeëindiging. Dit is nu ook toegevoegd bij aankoop woning.
 • Specificatie financieringskosten. Bij de financieringsopzet wordt nu niet alleen aangegeven hoeveel van de financieringskosten aftrekbaar zijn, maar ook om welke kosten het gaat en voor welk deel.
 • Motivatie klant. De reden voor het niet opvolgen van het advies over bijkomende verzekeringen is uitgebreid. Zo kan de klant aangeven er nog over na te willen denken, geen verzekering af te willen sluiten (of dit ergens anders te willen doen), de premie te hoog te vinden of de verzekering ergens anders te willen afsluiten.
 • Eigen middelen woning verbouwen of verduurzamen. Als de woning wordt verbouwd of verduurzaamd, worden deze kosten altijd meegenomen in de financieringsopzet. Als deze uit kosten uit eigen middelen worden betaald, moeten de eigen middelen worden opgevoerd in de financieringsbehoefte. Eerder werden ze in sommige situaties uit de financieringsopzet gelaten, maar sommige geldverstrekkers keurden de financieringsopzetten hierdoor af.

 

Maar ook de volgende releasepunten worden doorgevoerd:

 • De verhoging van het rentepercentage voor het scenario rentewijziging is nu zelf in te vullen.
 • De 30%-regeling is toegevoegd, zodat de inkomstenbelasting voor gebruikers van deze regeling goed wordt berekend.
 • Bij inkomen uit onderneming kon worden aangegeven of de aanvrager IB-ondernemer of dga is. Wij hebben dit gesplitst, zodat bij de inkomstenbron kan worden gekozen voor inkomen uit onderneming (IB) of inkomen uit onderneming (dga). Het inkomen uit onderneming (IB) is uitgebreid met het urencriterium, zodat de ondernemersaftrekken worden toegepast als de aanvrager hier recht op heeft.
 • Bij zelfstandig inkomen komt er een tekst in het rapport over het afsluiten van een zakelijke AOV. Dit is uitgebreid met de mogelijkheid om aan te geven of de adviseur zelf bevoegd is tot het geven van AOV-advies of dat er moet worden doorverwezen.
 • DocDigi stelt zelf een draagplichtovereenkomst samen die de adviseur aan de klant kan meegeven. Er zijn ook kantoren die dit niet willen en de klant juist doorverwijzen naar een fiscalist. Deze optie is nu ingebouwd.
 • In het rapport is nu een tekst opgenomen over nazorg. In DocDigi kan de adviseur aangeven of deze alleen wettelijke nazorg aanbiedt, of uitbreiding door middel van een abonnement.
 • Als de hypotheek wordt verhoogd, wordt nu gevraagd of er is gekeken of aanpassing of oversluiten van de bestaande hypotheek voordeel kan opleveren.
 • Bij de financieringsopzet staat nu een korte uitleg over de aftrekbare kosten.
 • Bij de life-events staat een toelichting over welke posten in de uitgaven zijn meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting, kosten levensonderhoud, etc.
 • Er zijn toelichtingsvelden toegevoegd, zodat de adviseur de inventarisatiegegevens kan toelichten.
 • De inventarisatie van de maximale maandlast is uitgebreid met de vraag of de adviseur de hoogte van de maximale maandlast heeft kunnen verifiëren en waarom de adviseur deze acceptabel acht.
 • De sociale cijfers zijn geüpdatet (1 juli 2022).
 • Bij de nieuwe hypotheekconstructie wordt naast de oorspronkelijke schuld ook de restschuld weergegeven. Dit is met name relevant voor verhogingen waarbij de bestaande hypotheek blijft doorlopen.
 • Het NBI in de nieuwe situatie wordt geïnventariseerd, waarbij de nieuwe vaste kosten worden meegenomen in de life-events.
 • De financieringsopzet is uitgebreid met een kostenpost voor de inkomensverklaring.
 • Bij de financieringsbehoefte kan nu worden aangegeven welk bedrag aan eigen middelen wordt ingebracht en welk deel uit de eigenwoningreserve komt.
 • Bij aankoop woning werd overdrachtsbelasting berekend over de koopsom. Er zijn echter situaties mogelijk waarbij de overdrachtsbelasting over een andere waarde moet worden berekend. Dit is nu aanpasbaar.
 • In de losse financieringsopzet worden nu ook de leningdelen van de nieuwe hypotheek opgenomen. Het kwam wel eens voor dat een geldverstrekker de financieringsopzet afkeurde, omdat de leningdelen ontbraken.
 • De inventarisatie is uitgebreid met een vraag over de voorkeur met betrekking tot het volledig, deels of niet aflossen van de hypotheek.
 • Er is een verkort budgetformulier toegevoegd.

Maar ook release 21 staat al in de steigers! In deze release krijgt de hele opzet van de interface een make-over, zodat wij nóg sneller en makkelijker gebruikerssugesties kunnen doorvoeren. Stay tuned, want hierover later meer! Ben je toch al nieuwsgierig geworden? Klik dan op het onderstaande screenshot voor een korte sneakpreview!

© 2022 DocDigi.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.