Release 20!

Release 20!

Het is zover! Een gloednieuwe update met een hele reeks aan fantastische updates binnen onze adviessoftware. Deze verbeteringen boeken onze gebruikers nóg meer tijdswinst en – ook niet geheel onbelangrijk – nóg meer gemoedsrust. Dinsdagavond 27 september gaat release 20 live! Een gloednieuwe update met een hele reeks aan fantastische updates binnen onze adviessoftware.

Vanaf woensdagochtend 28 september worden alle nieuwe dossiers automatisch opgesteld in versie 20. Heb je openstaande dossiers waarvan het adviesrapport nog niet naar de klant is verstuurd, maar wil je deze dossiers wel alvast updaten naar de nieuwste versie? Stuur dan een mailtje naar support@docdigi.nl en vermeld hierin de namen van dossiers die geüpdatet moeten worden. Dan regelen wij de rest!

 • Het samenstellen van de hypotheek. Bij het samenstellen van de hypotheek wordt rekening gehouden met het hypotheekverleden. Fiscaal meer aflossingsvrij zou mogen dan volgens de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker mogelijk is. Voorheen werd hierbij niet gekeken naar het bedrag dat maximaal aflossingsvrij kan worden verstrekt op basis van de voorwaarden van de geldverstrekker. Dit is nu aangepast, waardoor bij het samenstellen van de hypotheek rekening wordt gehouden met de marktwaarde (na verbouwing) om te bepalen wat maximaal aflossingsvrij kan worden verstrekt.
 • Uitbreiding inkomensbronnen. De inkomensbronnen zijn uitgebreid met zelfstandig inkomen (dga) en huurinkomsten in box 3. Bij dit laatste kan ook worden aangegeven of deze huurinkomsten (of een deel ervan) meegenomen mogen worden in de berekening van de LTI.
 • Vaste kosten in rapportage. De manier waarop de vaste kosten (levensonderhoud) is bepaald, komt nu terug in het rapport en/of de bijlage. Deze berekening was wel opgenomen in DocDigi, maar kwam nog niet terug in de rapportage.
 • Afkoop vermogensopbouwproducten. Afkoop van vermogensopbouwproducten was al mogelijk bij oversluiten, verhogen en relatiebeëindiging. Dit is nu ook toegevoegd bij aankoop woning.
 • Specificatie financieringskosten. Bij de financieringsopzet wordt nu niet alleen aangegeven hoeveel van de financieringskosten aftrekbaar zijn, maar ook om welke kosten het gaat en voor welk deel.
 • Motivatie klant. De reden voor het niet opvolgen van het advies over bijkomende verzekeringen is uitgebreid. Zo kan de klant aangeven er nog over na te willen denken, geen verzekering af te willen sluiten, de premie te hoog te vinden of de verzekering ergens anders te willen afsluiten.
 • Eigen middelen woning verbouwen of verduurzamen. Als de woning wordt verbouwd of verduurzaamd, worden deze kosten altijd meegenomen in de financieringsopzet. Als deze kosten uit eigen middelen worden betaald, moeten de eigen middelen worden opgevoerd in de financieringsbehoefte. Eerder werden ze in sommige situaties uit de financieringsopzet gelaten, maar sommige geldverstrekkers keurden de financieringsopzetten hierdoor af.
 • Financieringsopzet Box 1 en Box 3 zelf wijzigingen. De financieringsopzet bepaalt de verhouding tussen box 1 en box 3. Een adviseur mag hiervan afwijken, door een vrijwillig box 3-deel te adviseren. Maar hierdoor worden de eigenwoningschuld en het box 3-gedeelte niet goed weergegeven in de financieringsopzet. Om te zorgen dat hier nu toch de juiste verhouding tussen box 1 en 3 wordt weergegeven, kan de adviseur dit voortaan handmatig aanpassen.

 

Maar ook de volgende releasepunten worden doorgevoerd:

 • De verhoging van het rentepercentage voor het scenario rentewijziging is nu zelf in te vullen.
 • De 30%-regeling is toegevoegd, zodat de inkomstenbelasting voor gebruikers van deze regeling goed wordt berekend.
 • Bij inkomen uit onderneming kon worden aangegeven of de aanvrager IB-ondernemer of dga is. Wij hebben dit gesplitst, zodat bij de inkomstenbron kan worden gekozen voor inkomen uit onderneming (IB) of inkomen uit onderneming (dga). Het inkomen uit onderneming (IB) is uitgebreid met het urencriterium, zodat de ondernemersaftrekken worden toegepast als de aanvrager hier recht op heeft.
 • Bij zelfstandig inkomen komt er een tekst in het rapport over het afsluiten van een zakelijke AOV. Dit is uitgebreid met de mogelijkheid om aan te geven of de adviseur zelf bevoegd is tot het geven van AOV-advies of dat er moet worden doorverwezen.
 • DocDigi stelt zelf een draagplichtovereenkomst samen die de adviseur aan de klant kan meegeven. Er zijn ook kantoren die dit niet willen en de klant juist doorverwijzen naar een fiscalist. Deze optie is nu ingebouwd.
 • In het rapport is nu een tekst opgenomen over nazorg. In DocDigi kan de adviseur aangeven of deze alleen wettelijke nazorg aanbiedt, of uitbreiding door middel van een abonnement.
 • Als de hypotheek wordt verhoogd, wordt nu gevraagd of er is gekeken of aanpassing of oversluiten van de bestaande hypotheek voordeel kan opleveren.
 • Bij de financieringsopzet staat nu een korte uitleg over de aftrekbare kosten.
 • Bij de life-events staat een toelichting over welke posten in de uitgaven zijn meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting, kosten levensonderhoud, etc.
 • Er zijn toelichtingsvelden toegevoegd, zodat de adviseur de inventarisatiegegevens kan toelichten.
 • De inventarisatie van de maximale maandlast is uitgebreid met de vraag of de adviseur de hoogte van de maximale maandlast heeft kunnen verifiëren en waarom de adviseur deze acceptabel acht.
 • De sociale cijfers zijn geüpdatet (1 juli 2022).
 • Bij de nieuwe hypotheekconstructie wordt naast de oorspronkelijke schuld ook de restschuld weergegeven. Dit is met name relevant voor verhogingen waarbij de bestaande hypotheek blijft doorlopen.
 • Het NBI in de nieuwe situatie wordt geïnventariseerd, waarbij de nieuwe vaste kosten worden meegenomen in de life-events.
 • De financieringsopzet is uitgebreid met een kostenpost voor de inkomensverklaring.
 • Bij de financieringsbehoefte kan nu worden aangegeven welk bedrag aan eigen middelen wordt ingebracht en welk deel uit de eigenwoningreserve komt.
 • Bij aankoop woning werd overdrachtsbelasting berekend over de koopsom. Er zijn echter situaties mogelijk waarbij de overdrachtsbelasting over een andere waarde moet worden berekend. Dit is nu aanpasbaar.
 • In de losse financieringsopzet worden nu ook de leningdelen van de nieuwe hypotheek opgenomen. Het kwam wel eens voor dat een geldverstrekker de financieringsopzet afkeurde, omdat de leningdelen ontbraken.
 • Vergelijkingen zijn vanaf nu apart te downloaden.
 • Bij een woonlastenverzekering wordt de WW-premie voortaan los getoond.
 • Bij auto van de zaak is het nu mogelijk om het bijtellingsbedrag handmatig in te vullen.
 • De inventarisatie is uitgebreid met een vraag over de voorkeur met betrekking tot het volledig, deels of niet aflossen van de hypotheek.
 • Er is een verkort budgetformulier toegevoegd.

Maar ook release 21 staat al in de steigers! In deze release krijgt de hele opzet van de interface een make-over, zodat wij nóg sneller en makkelijker gebruikerssuggesties kunnen doorvoeren. Stay tuned, want hierover later meer! Ben je toch al nieuwsgierig geworden? Zie onderstaande screenshot voor een preview!

© 2023 DocDigi.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.